ForumSohbeti.Com

Kayıt ol Forum Yönetim Gruplar E-Book Burçlar Haberler
 

Go Back   ForumSohbeti.Com ForumSohbeti Kültür ve Sanat Forumları Meslek Tanıtımları


Döküm öğretmeni, öğretmenliği meslek tanıtımı, özellikleri


Etiketlenen üyelerin listesi

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 12-18-2017, 22:08   #1
guest
Guest
Avatar Yok
Standart Döküm öğretmeni, öğretmenliği meslek tanıtımı, özellikleri

Döküm öğretmeni, öğretmenliği meslek tanıtımı, özellikleri

DÖKÜM ÖĞRETMENİ TANIMÇalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, Döküm meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.GÖREVLERDöküm meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

Döküm öğretmeni, bu program çerçevesinde;

- Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,

- Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.)

- Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,

- Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,

- Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,

- Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,

- İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder,

- Çevresindeki sanayi kuruluşları ile, işletmelerdeki gelişmeleri izler, ihtiyaçları saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,

- Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,

- Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.KULLANILAN ALET, MALZEME VE EĞİTİM MATERYALLERİ- Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri, öğrenci iş takip formu,

- Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar,

- Eğitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, video, TV, video bantları, slayt, saydam, bilgisayar, bilgisayar yazılımları, CD vb.),

- Çeşitli makine parçaları modelleri, kurutma fırını, ergitme ocakları, sıcaklık ölçüm cihazları, seyyar lamba, su üfleyicisi, pota, döküm kumu, kalıp kumu, basınçlı döküm makineleri vb. alet ve malzemeleri kullanır.MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLERDöküm öğretmeninin hem alanıyla ilgili hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.

Döküm öğretmeni olmak isteyenlerin;

- El ve gözlerini eşgüdümle kullanabilen,

- Bedence sağlam ve güçlü, uzun süre ayakta çalışabilecek yapıda,

- Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,

- İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,

- Dikkatli, işine özen gösteren,

- Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,

- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,

- Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,

- Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu,

- Girişimci, yaratıcı

kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARIDöküm öğretmeni, sınıfta, atölyede ve işletmelerde görev yapar, görevini genellikle ayakta yürütür. Atölyede, çalışma ortamı, sıcak, ergimiş metal kokulu, gürültülü ve tozludurMESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi; aşağıdaki üniversitelere bağlı Teknik Eğitim Fakültesi- Döküm Öğretmenliği bölümlerinde verilmekte iken bu bölüme artık öğrenci alınmamaktadır.

- Gazi Üni.(Ankara), Teknik Eğitim Fakültesi-Döküm Öğretmenliği,

- Karabük Üni. Teknik Eğitim Fakültesi-Döküm Öğretmenliği,

Aşağıdaki meslek eğitimine ilişkin bilgiler bu bölüme öğrenci alındığı döneme aittir.ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER- Matematik,

- Türkçe,

- Fizik,

- Kimya.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARIMeslek eğitimine başlayabilmek için

- Lise veya dengi okul mezunu olmak,

- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) Döküm Öğretmenliği lisans programı için yeterli Sayısal –1 (SAY-1) puanı almak,

- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih bildirim Formunda Döküm Öğretmenliği lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.Meslek Liselerinin Döküm, Dökümcülük, İzabe, Endüstriyel Döküm, Döküm Teknolojisi, Metalurji, Metalurji (Demir Çelik Metalurjisi) bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp, Döküm Öğretmenliği lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.

Döküm, Bilgisayar Destekli Endüstriyel Kalıpçılık, Bilgisayar Destekli Makine, Bilgisayar Destekli Makine-Resim-Konstrüksiyon, Endüstriyel Kalıpçılık, Endüstriyel Otomasyon, Kalıpçılık, Makine, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Makine- Resim-Konstrüksiyon, Termik Santral Makineleri, Ön lisans programını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde yukarıdaki lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİMesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Bölümde Okutulan Temel Dersler;

Genel Kültür Dersleri:

Türk Dili, yabancı Dil, Matematik, Fizik, Kimya, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi ve Spor Bilgisi.

Mesleki ve Teknik Dersler:

Döküm Teknolojisi, Meslek Resmi, Döküm Teknikleri, Dökümlerde Yolluk Tasarımı, Malzeme Bilgisi, Mekanik, Dökümlerde Besleyici Tasarımı, Cisimlerin Dayanımı, Metalografi, Makine Elemanları, Metalurji Termodinamiği, Döküm Meslek Resmi, Elektrik Bilgisi, Malzeme Muayene Yöntemleri, Metal ve Alaşımların Katılaşması, Döküm Hataları, Demir Dışı Alaşımlar Metalurjisi, Metal Ergitme Tekniği, Döküm Laboratuarı, Döküm Üretim Teknikleri, Demir Alaşım Metalurjisi, Döküm Kalite Kontrolü, Zaman ve Hareket Etüdü.

Mesleki Formasyon Dersleri:

Mesleki ve Teknik Eğitime Giriş, Birey ve Öğrenim Metodları, Ergonomi, Öğrenci ve Grup Çalışmaları, İş Analizi ve Program Geliştirme, Öğretim Metodları, Ekonomi, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Teknolojisi, Mikroöğretim, Okul Endüstri İlişkileri, İşletme Bilgisi.

Ayrıca bu dersler dışında, mesleği ile ilgili ihtisaslaşmaya yönelik seçmeli meslek dersleri de okutulmaktadır.Bu bölüm öğrencileri ikinci ve üçüncü sınıfta sanayi stajı, son sınıfta ise meslek liselerinde öğretmenlik uygulaması stajı yapmaktadırlar.EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVANEğitimini başarı ile tamamlayanlara “Döküm öğretmenliği Lisans Diploması" ve ''Teknik Öğretmen" unvanı verilir.ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARIBu bölümü bitirenler;Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında döküm, izabe, metalurji, heykel bölümlerinin dökümle ilgili derslerini verirler..Kendi branşı dışında ayrıca aylık karşılığı okutabileceği dersler ; Alanın teorik ve uygulamalı meslek dersleri , Malzeme bilgisi, İzabe Metalurji, heykel ve kuyumculuk gibi alanların döküm alanı ile ilgili teorik ve uygulamalı meslek dersleri diğer alanların döküm alanı ilgili teorik ve uygulamalı meslek dersleridir. Özel sektörde eğitici, yönetici veya teknik eleman olarak görev alabilirler. Kendi işyerlerini açabilirler.Bu alanda yetişen elemanlara duyulan gereksinim giderek artmaktadır. Bu nedenle mezunların iş bulmada sıkıntı çekmeyecekleri söylenebilir.EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE
Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun imkanlarından veya çeşitli kuruluşların burslarından yararlanabilirler.EĞİTİM SONRASIÖğretmen olarak görev alanlar, maaş, yan ödeme ve ek ders ücreti alırlar. (Teknik eleman olmaları sebebi ile 8. derecenin 1. kademesinden göreve başlarlar.) Görev yaptıkları okul bünyesinde döner sermaye işletmesi faaliyetleri kapsamında sipariş işler yaparak aylık gelirini artırma imkanına da sahiptirler.Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar (bilgi yelpazesi. net) açılmadan önce eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.Diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev almak istemesi halinde, aldığı görevin niteliğine göre ücretlerde farklılık olabilmektedir.MESLEKTE İLERLEME
Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir,araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.Mesleki ve teknik öğretim okullarında atölye ve meslek dersi öğretmeni olarak göreve başlarlar.Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.).

Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler. Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler. Ayrıca, teknik eğitim fakültesini bitirdikten sonra mühendislik fakültesine devam edebilmek için sınava girip başarılı olmaları halinde, ilgili fakültede bir yıl daha okumak kaydıyla alanında mühendislik diploması da alabilirler.

  Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks

Etiketler
döküm, meslek, tanıtımı, öğretmeni, öğretmenliği, özellikleri


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 13:00.

Forum Bilgilendirme Sosyal Medya
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions Inc.

Sitemiz bir " paylaşım " sitesidir. Bu yüzden sitemize kayıt olan herkes kontrol edilmeksizin mesaj/konu/resim paylaşabilmektedir. Bu sebepten ötürü, sitemiz üzerinden paylaşılan mesajlar, konular ve resimlerden doğabilecek olan yasal sorumluluklar paylaşan kullanıcıya aittir. Web sitemiz hiçbir yasal sorumluluk kabul etmemektedir. Illegal herhangi bir faaliyet görülmesi durumunda Yöneticilere adresine mail atıldığı taktirde mesaj, konu ya da resim en fazla 24 saat içerisinde silinecektir.


Sosyal Medya Hesaplarımız
tumblr pinterest instagram facebook